Konferencje naukowe

2019
„Taking Language and Law Seriously”, International Language and Law Association – University of California, Los Angeles

2014
Ogólnopolska debata o zdrowiu seksualnym

2006 – Wilno
„Protective care of children and young persons that have been trafficked” – seminarium w ramach programu Rady Państw Bałtyckich (Council of the Baltic Sea States) Comprehensive Assistance to Children Victims of Trafficking.

2005 – Olsztyn
„Porwania dla okupu” – wykład „Psychologiczna analiza nagrań rozmów porywaczy; przesłuchanie osoby uprowadzonej”

2005 – Warszawa
Konferencja robocza Rzecznika Praw Obywatelskich: „Problemy ścigania i przeciwdziałania przestępstwom wykorzystywania seksualnego dzieci z art. 200 kk, w tym i pedofilii”

2005 – Bydgoszcz
Pomoc dzieciom krzywdzonym – „Upokorzenie i duma – dwie strony dramatu molestowanego dziecka” – wykład inauguracyjny

2005 – Leszno
„Pomóż mi, czyli jak pomóc dziecku krzywdzonemu przez dorosłych” – wykład inauguracyjny

2004 – Strasbourg
„Responses to violance in everydaylife in a democratic society” wykład: „The local practices, public policies or associations’ experiences in the prevention from and protection against forms of violence towards and among children” – Rada Europy, UNESCO-Francja,

2004 – Warszawa
“Powiedz komuś” – “Dlaczego dzieci milczą” – wykład inauguracyjny

2004 – Gdańsk
„Fałszywe molestowanie seksualne”
„Krzywda jako tabu dla dorosłych i dzieci”