Praca dydaktyczna
wykłady i ćwiczenia

Podyplomowe Studium Edukacji Seksualnej UW 2005/2006, 2012/2013:
„Psychologiczna diagnoza dziecka w postępowaniu rozwodowym”
„Dziecko-ofiara przemocy seksualnej w sądzie”

Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Pedagogiki Społecznej 2005 – 2007:
„Dziecko-ofiara konfliktu rodzinnego”
„Jak budować kontakt z dzieckiem-ofiarą przemocy”
„Rola i znaczenie opinii psychologiczno-sądowej”
2006/2007:
„Praca ze sprawcami przestępstw seksualnych”

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 2003 – 2007:
„Diagnoza psychologiczno-sądowa w postępowaniu karnym i cywilnym”