Praca zawodowa

Gabinet psychologiczny i seksuologiczny, diagnoza indywidualna.Jako psycholog mam dwa zamiłowania: psychologia rodzinna i sądowa. W prowadzonym przeze mnie gabinecie zajmuję się opieką nad rodziną w kryzysie, trudnościami wychowawczymi i zakłóconymi relacjami partnerskimi. Drugie zamiłowanie ma charakter interdyscyplinarny – łączy psychologię z prawem. Realizuję je od 1995 r. jako biegły sądowy.

1995 – 2006, 2010 – nadal Sąd Okręgowy w Warszawie – biegły psycholog

2006 – 2010 Centralne Biuro Antykorupcyjne – naczelnik Wydziału Rekrutacji
Diagnoza indywidualna kandydatów do służby, indywidualna pomoc psychologiczna funkcjonariuszom, interwencje kryzysowe, kierowanie pracownią badań wariograficznych, szkolenia

2006 – Maryland Institute of Criminal Justice – trzymiesięczne szkolenie w zakresie posługiwania się poligrafem(wariografem), ukończone zaliczeniem i uzyskaniem dyplomu przeszkolenia w MICJ.

2005 – 2006 Uniwersytet Zielonogórski – asystent

1994 – 2006 Sąd Okręgowy w Warszawie – biegły psycholog

 • opiniowanie m.in. w sprawach karnych: o zasięgu ogólnopolskim: w procesie kokainowym, w procesie mafii nowodworskiej, piaseczyńskiej, wołomińskiej oraz w wielu sprawach „warszawskich”: najgłośniejsza – zabójstwo Michała Surala; w licznych sprawach pedofilnych (także przed sądem w Krakowie); w licznych sprawach o zabójstwa, gwałty i rozboje
 • opiniowanie przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym przy Sądzie Najwyższym
 • opiniowanie przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • opiniowanie w sprawach cywilnych przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Szczecinie, Krakowie
 • opiniowanie przed Sądami Rodzinnymi i Nieletnich
 • na użytek konsulatu RP w Mediolanie – badanie przed Sądem Rodzinnym w Brescii polskich dzieci adoptowanych we Włoszech
 • na użytek Sądu Rodzinnego w Loches (Francja) i Skien (Norwegia)

1994 – 2006 Sąd Apelacyjny w Warszawie – mediator
mediator z listy osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia mediacji w postępowaniu sądowym prowadzonej przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie

1994 – 1995 Społeczna Szkoła Podstawowa nr. 17 w Warszawie – dyrektor

1982 – 1984 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie – asystent

1981 – 1982 Poradnia Wychowawczo Zawodowa w Warszawie

Od 1989 Prywatna praktyka psychologiczna i seksuologiczna

 • usługi mediacyjne
 • szkolenia menedżerskie
 • poradnictwo rodzinne
 • opieka nad osobą w sytuacji kryzysowej

Współpraca z mediami
Komentator zjawisk przestępczości i patologii społecznej w telewizjach komercyjnych i publicznych (programy „Pod napięciem”, „Rozmowy w Toku”, „Kronika Policyjna”, „24 Godziny”, „Tv 4″, „Wokanda” i in. oraz w tygodnikach takich jak Polityka (Barbara Pietkiewicz), Wprost, Newsweek i innych tytułach prasowych.

Zainteresowania
Fenomen bezradności kobiet, rozpoznawanie fałszywych zeznań, rozpoznawanie kłamstwa, interwencja kryzysowa, żeglarstwo, turystyka górska.