Publikacje

Rozdział „Wywiad psychologiczny w postępowaniu sądowym” w podręczniku: „Wywiad Psychologiczny” pod red. A. Ciechanowicz, K. Stemplewskiej-Żakowicz, T. Szustrowej.

„Prokuratura i Prawo”

  • Nr 06/2006 „Przesłuchanie świadka-narkomana”
  • Nr 02/2005: „Gdy sąd słyszy nie pamiętam”
  • Nr 06/2001: „Konfabulacje a ocena zeznań świadka w procesie karnym”
  • Nr 12/2000: „Psychologiczna analiza treści zeznań w procesie karnym”

„Palestra”

  • Nr 1/2 2012: „Psychologiczna diagnoza sądowa dziecka molestowanego seksualnie”
  • Nr 7/8 2005: „O losie dziecka skłóconych rodziców – indukowane molestowanie seksualne”
  • Nr 5/6 2005: „O losie dziecka skłóconych rodziców – zespół alienacji rodzicielskiej”