Szkolenia

Diagnoza i przesłuchanie dziecka molestowanego seksualnie.
Szkolenie dla psychologów, którzy w swojej pracy mogą spotkać sie z problemem dzieci molestowanych seksualnie.
Zakładane efekty: wiedza słuchaczy o tym:

  • w jaki sposób z molestowanym dzieckiem i jego rodzicami powinien rozmawiać psycholog szkolny, by nie „zacierać śladów”
  • jak rozpoznawać, że dziecko jest ofiarą przemocy
  • jak rozpoznawać, że zostało wyuczone relacji o molestowaniu
  • jak je pytać o to, co się stało nie wyrządzając nowej krzywdy
  • jak diagnozować ofiarę przemocy seksualnej na użytek sądu
  • Zajęcia w formie wykładu i warsztatów – w obu przypadkach będą ilustrowane casusami z praktyki sądowej prowadzących

Szkolenia dla profesjonalistów:

  • szkolenia dla sędziów
  • szkolenia dla kuratorów sądowych
  • szkolenie dla pracowników Pogotowia Opiekuńczego
  • szkolenia dla rad pedagogicznych